Sdělení pro veřejnost, a především rodinné příslušníky klientů

V domově jsou zaváděna opatření ve snaze zabránit proniknutí nákazy koronavirem COVID-19 mezi klienty a zaměstnance. Prozatím je vše v pořádku. Připravujeme se na případnou krizovou situaci. Řídíme se usnesením vlády a postupujeme dle doporučených postupů MPSV a dalších metodik. Byl ustanoven tým krizového řízení, který činí nezbytné kroky k zajištění provozu a zabezpečení zdraví klientů i zaměstnanců organizace.
Prosíme, až do odvolání nenoste svým blízkým žádné věci (jídlo, oblečení, drogerii, dárky), z důvodu zajištění jejich bezpečnosti nic nepřijímáme. Buďte zdraví a držte nám palce.

V Napajedlích 20.3.2020, Bc. David Libiger, ředitel organizace

Poděkování za ušití ochranných roušek

V těžké chvíli, kdy zklamal stát v distribuci osobních ochranných pracovních pomůcek pro sociální služby a ani specializované firmy nejsou schopny dodat našim lidem téměř žádnou ochranu, nám velmi pomohlo několik nadšenců, kteří pro nás šili a stále šijí látkové roušky. Dělají to z dobré vůle, protože chtějí pomoci. Roušky nám všichni tito lidé věnovali zdarma!

Nebudeme je jmenovat, je jich více, ale všem za jejich pomoc velmi velmi děkujeme! Nebýt vás bylo by to ještě těžší.

Bc. David Libiger, ředitel

Zákaz návštěv

Na základě doporučení protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice ve Zlíně vyhlašuji  od úterý 3. března 2020 až do odvolání ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Domově pro seniory Napajedla, p.o.

Děkuji za pochopení.
Bc. David Libiger, ředitel organizace

Poznáváme Česko

Během loňského roku jsme s klienty v rámci pravidelného dopoledního programu ušlapali celých 322 km. Start byl v Napajedlích a dojeli jsme až do Kravař u Ostravy. V letošním roce budeme v poznávání pokračovat. Držte nám palce.

Mezinárodní den žen

Klienti spolu s pracovníky udělali klientkám radost kytičkou a popřáli jim krásný svátek MDŽ. Za květiny bychom rádi poděkovali paní Miladě Šolarové, která nám navázala karafiáty a poskytla nám je pouze za cenu materiálu (www.kyticky.com).