Informace o podmínkách odchodu klientů z prostor domova

Klienti mohou opustit zařízení za trvalého používání respirátoru. (Ten mohou sejmout při návštěvě až v domácnosti rodinného příslušníka.) Po návratu do zařízení však klient musí podstoupit desetidenní karanténu za přísných ochranných opatření, a to bez možnosti opuštění daného pokoje a přijímání návštěv.

Pro omezený počet pokojů určených k izolaci je nezbytné předem se na možnosti termínu opuštění Domova klientem domluvit.

Stejné podmínky platí u klientů při návratu z hospitalizace či z vyšetření u lékaře.

Zklidnění situace v organizaci

Ke konci roku se situace v organizaci výrazně zklidnila. Téměř všichni zaměstnanci, kteří prodělali onemocnění covid-19 se již vrátili zpět do práce. S nákazou covid-19 se nyní nepotýká již ani žádný z klientů organizace.

Ještě jednou děkujeme všem dobrovolníkům, fyzickým osobám, společnostem, firmám a institucím, kteří organizaci v těžkých chvílích pomohli. Nesmírně si jejich pomoci vážíme.

Od příštího týdne bychom domov rádi otevřeli pro návštěvy. Budeme vás co nejdříve informovat o tom, za jakých podmínek budou návštěvy umožněny.

V Napajedlích 6.1.2021, Bc. David Libiger, ředitel

Aktuální informace

Organizace se stále potýká s nákazou covid-19 mezi klienty a zaměstnanci.

Finanční situace organizace se podařila stabilizovat, za přispění jak drobných dárců, tak větších organizací a firem, a především díky Zlínskému kraji. Všem patří velké poděkování.

Postupně se nám po nemoci vracejí zdravotní sestry i pečovatelky. Děkujeme všem lidem, kteří nám v těžkých chvílích pomohli, především pak těm, kteří poskytovali péči klientům přímo v domově. Nesmírně si jejich pomoci vážíme.

V Napajedlích 16.12.2020, Bc. David Libiger, ředitel

Prosba o personální i materiální pomoc pro DS Napajedla

V organizaci je v současné době vyšší výskyt nákazy covid-19 jak mezi klienty, tak i mezi zaměstnanci. Stavy zaměstnanců jsou velmi oslabené, mnozí jsou v pracovní neschopnosti. Momentálně máme naprostý nedostatek zdravotních sester, chybí také pečovatelky v přímé péči o klienty a uklízečky. Pokud by chtěl někdo pomoci, ať už jako dobrovolník či brigádník, budeme moc rádi.

Organizace také uvítá, pokud by chtěl někdo darovat ochranné pomůcky, jako jsou ochranné obleky, štíty, návleky na nohy, rukavice, respirátory a další pomůcky. Uvítáme i případnou finanční pomoc, jelikož nejen pomůcky jsou velmi drahé ale třeba také odvoz covid odpadu je velmi nákladný. Organizace na konci roku už nedisponuje finančními prostředky v takové míře, jak by v tuto složitou chvíli potřebovala.

V případě nabídky personální výpomoci se prosím obracejte na Bc. Mlýnkovou, tel, 739 431 422, email: soc.mlynkova@dsnapajedla.cz , v ostatních záležitostech na ředitele organizace Bc. Libigera, tel 603 157 791, email: reditel@dsnapajedla.cz.

Děkujeme.
9.12.2020, Bc. David Libiger, ředitel organizace