Aktivizace

Hlavní aktivizační činnosti

individuální aktivizace – na základě aktuálního zdravotního stavu a individuálního plánování. U imobilních klientů je zaměřena především na ohebnost a funkčnost nezatěžovaných svalových skupin. Má samozřejmě také velmi důležitý sociální a psychický pozitivní aspekt, posílený osobním přístupem, volbou doplňujících aktivit a způsobem jednání. Individuální aktivizaci rádi využívají také ostatní klienti, je jim nabízeno například masážní křeslo a lehátko, užívání biolampy apod.

skupinová aktivizace – denně probíhá hodinový program, který střídavě obsahuje tyto aktivity:

 • cvičení krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé paměti,
 • jógu prstů,
 • cvičení koncentrace,
 • kondiční cvičení dle možností zúčastněných,
 • cvičení s hůlkami,
 • cvičení s malými míčky, s činkami a overbally,
 • nácvik jemné motoriky a trénink kognitivních funkcí,
 • společné zpívání písní u klavíru,
 • diskuse o nových událostech, zprávách, jídelníčku, sportovních aktualitách,
 • filmové a hudební okénko,

 • bingo,
 • dopoledne s vařečkou,
 • tvořivá odpoledne: práce s papírem, barvami na sklo, keramikou,
 • pohyb s hudbou: tance na židlích, výběr aktivit podle složení skupiny klientů,
 • sportovní vyžití: kuželky, šipky, házení míčků na cíl, pétanque atd.

Další aktivity

 • účast klientů v soutěžích, výlety do okolí, procházky do nejbližšího okolí s imobilními klienty, posezení v cukrárně, hospůdce či na zahradě domova,
 • konání bohoslužeb v domově,
 • společenská posezení, vystoupení dětí v domově, oslavy jubileí,
 • zapojení klientů do výzdoby domova a úpravy zahrady,
 • umožnění návštěvy dřívějšího domova klienta,
 • umožnění návštěvy míst posledního odpočinku příbuzných či přátel klienta.