Aktuální informace pro veřejnost

Vzhledem ke složité situaci, související s onemocněním COVID-19, které se šíří Napajedly, chceme uklidnit širokou veřejnost a informovat o tom, že situace v domově pro seniory je stabilizovaná. Žádné onemocnění není prokázáno jak mezi klienty, tak zaměstnanci organizace.

Mezi 14. a 16. dubnem byli všichni zaměstnanci organizace testováni rychlotesty (tzv. Rapid test). Výsledky u všech byly negativní. Po propuknutí nákazy v Napajedlích byli rozhodnutím Krajské hygienické stanice ve Zlíně testováni výtěrem z krku (tzv. PCR test) všichni zaměstnanci, kteří v době od 1. do16. dubna alespoň jednou nakupovali v prodejně COOP v Napajedlích. Celkem se jednalo o 12 zaměstnanců. Všechny tyto testy byly negativní.

Již počátkem března byla v organizaci nastavena ochranná protiepidemická opatření. Tato byla průběžně konzultována s pracovnicemi Krajské hygienické stanice ve Zlíně a upravována. Aktuálně navštívily organizaci ve středu 22.4.2020 lékařky KHS Zlín MUDr. Jana E. Hošková a MUDr. Vlasta Fojtíková. Shledaly na místě, že opatření jsou v organizaci velmi dobře nastavena.

Opatření byla představena i hejtmanovi Zlínského kraje Jiřímu Čunkovi a radní ZK pro sociální záležitosti Michaele Blahové, kteří domov ve středu také navštívili. Přislíbili zajištění dostatečného počtu respirátorů, dle potřeby organizace.

V Napajedlích dne 24.4.2020
Bc. David Libiger, ředitel organizace