Aktuální informace

Organizace se stále potýká s nákazou covid-19 mezi klienty a zaměstnanci.

Finanční situace organizace se podařila stabilizovat, za přispění jak drobných dárců, tak větších organizací a firem, a především díky Zlínskému kraji. Všem patří velké poděkování.

Postupně se nám po nemoci vracejí zdravotní sestry i pečovatelky. Děkujeme všem lidem, kteří nám v těžkých chvílích pomohli, především pak těm, kteří poskytovali péči klientům přímo v domově. Nesmírně si jejich pomoci vážíme.

V Napajedlích 16.12.2020, Bc. David Libiger, ředitel