Nástěnné malby aktivizují

“Tam jsem chodila do školy a do kostela jsme chodili tady přes zahradu…“
„Kousek od toho hřebčína jsme měli dům.“

Malby u nás na domově nemají pouze dekorativní efekt, ale jsou také pěknou připomínkou dětství a života našich klientů.

Poděkování

S potěšením sledujeme v tomto náročném období vlnu pomoci a soudržnosti, která se zvedla na ochranu seniorů i nás, kteří o ně pečujeme.
Je příjemné vědět, že v těžkých dobách poznáváme spoustu ochotných a vstřícných lidí – jednotlivců, kolektivů, skupin, firem, ale třeba i politiků. Pomáháte nám všichni nejen se zajištěním roušek, kterých jsme dostali neuvěřitelné množství a už jich máme skutečně dostatek, ale např. i se zajištěním léků, desinfekce, čistících prostředků a dalších komodit, důležitých pro naši práci. A v neposlední řadě pomáháte povzbuzujícím slovem, což nám dodává sílu a energii.
Je to pro nás velmi důležité, proto Vám všem děkujeme za Vaše nabídky i za Vaše splněné sliby. Za to, jak nám pomáháte zvládnout tuto situaci co nejlépe.
Vážíme si Vás a Vaše činy nás naplňují optimismem a chutí vydat ze sebe také to nejlepší. Děkujeme Vám za podporu.

V Napajedlích 3. 4. 2020, Simona Mlýnková, sociální pracovnice