Změny v návštěvách a vycházkách klientů

Na základě Usnesení vlády ČR č. 296 a 297 ze dne 18.3.2021 nastaly s účinností od 20.3.2021 v organizaci následující změny v pravidlech pro vycházky a návštěvy klientů:

U vycházek klientů: Klienti domova, kterým byly aplikovány obě dávky očkovací látky a od aplikace druhé dávky vakcíny uplynulo nejméně 14 dní, mohou vycházet mimo areál domova bez nutnosti následné izolace. Podmínkou je, že nesmí jevit žádné příznaky onemocnění covid-19. Na vycházce musí mít ochranné prostředky dýchacích cest – respirátor FFP2/KN95. Pro nenaočkované klienty platí i nadále, že musí být po opuštění areálu domova minimálně 7 dní v izolací, s tím, že 3. a 7. den musí být testováni antigenními testy.
Doporučujeme, aby klienti při vycházce dodržovali odstup od ostatních osob minimálně 2 metry, nedoporučujeme navštěvovat místa s velkou koncentrací osob, uzavřené prostory (obchod, domácnost). Pro snížení rizika vidíme jako vhodnou spíše procházku po zahradě domova či v jeho blízkém okolí.

U návštěv klientů: Návštěvy nemusí předložit při vstupu do domova platný negativní test na covid-19 ne starší 48 hodin, pokud prokáží, že buď prodělaly nemoc covid-19 v posledních 90 dnech nebo byly kompletně očkovány, a to více než před 14 dny.
Rodiny mohou přinášet a předávat klientům již prakticky cokoliv bez omezení (balíčky, dárky, květiny).

Návštěvy (příp. vycházka klienta s návštěvou) jsou možné jen po předchozím telefonickém objednání. Sjednat návštěvu lze v pracovní dny od 7:30 h do 16:00 h u sociální pracovnice na telefonním čísle 603 907 679. Neobjednané návštěvy nebudou do areálu domova vpuštěny.

V Napajedlích 20.3.2021 Bc. David Libiger, ředitel domova