Cíle domova

Cíle DS Napajedla v roce 2018

Rozvíjení a rozšiřování volnočasových aktivit s klienty:

 • Realizovat nejméně 3 velké akce v zahradě, např. agility, opékání špekáčků
 • Usilovat o pořízení aktivizačních prvků v zahradě a prostorách domova
 • Zvýšit podporu klientů v sociálním začleňování
 • Pokusit se pomocí sponzorů či z veřejných sbírek získat dražší aktivizační pomůcky pro klienty, např. SenTable, motomed
 • Pořídit nový počítač pro lepší a rozsáhlejší práci s interaktivní tabulí

Zlepšení poskytovaných služeb:

 • Proškolit pracovnice přímé péče v bazální stimulaci a v použití bezpečných úchopů při restriktivním opatření
 • Stabilizovat stav zaměstnanců,realizovat kroky ke zvýšení jejich počtu
 • Zkvalitnit služby pracovníků vrátnice
 • Zkvalitnit poskytovanou stravu
 • Barevně rozlišit oblečení dle úseků pro lepší orientaci klientů a návštěv
 • Zasílat pozvánky na vybrané akce příbuzným klientů (dle jejich zájmu a kapacity)

Zlepšení prostředí domova:

 • Zvýšit bezpečnost klientů i zaměstnanců
 • Uzpůsobit pokoje klientů jejich potřebám
 • Zútulnit prostory domova
 • Obložit vybrané prostory ochrannými pláty Acrovyn

Do činností všech úseků implementovat GDPR, od 25. 5. 2018.

Střednědobé cíle (2019 – 2020)

 • oprava původního výtahu
 • výměna či revitalizace signalizačního systému
 • přístavba skladovacích prostor u nového výtahu
 • stavba altánu
 • revitalizace zahrady

Dlouhodobé cíle

 • fasáda budovy
 • přizpůsobení pokojů ve 2. patře potřebám klientů (výměna za širší zárubně a dveře umožňující vyvezení klienta z pokoje v lůžku)
 • generální oprava podlah v celé budově domova
 • francouzská okna do společenských místností

Vize do budoucna

 • zlepšit soukromí klientů zrušením třílůžkových pokojů