Informace pro návštěvy, platné od 22.6.2020

V návaznosti na lepšící se epidemickou situaci v ČR upravujeme pokyny pro návštěvy klientů s plaností od pondělí 22. 6. 2020 takto:

 1. Návštěvy probíhají denně od 9:00 h do 11:00 h a od 14:00 h do 16:00 h.
 2. Návštěva je povinna se řídit pokyny zaměstnanců.
 3. Ve stejném čase je u jednoho klienta povolena přítomnost nejvýše 2 osob. Pokud se u něj sejdou dvě různé návštěvy zároveň, musí se spolu dohodnout.
 4. Každá příchozí osoba vyplní čestné prohlášení o bezinfekčnosti a seznámí se s poučením návštěvy.
 5. Každé příchozí osobě bude před vstupem do budovy změřena teplota, pokud bude vyšší než 37,0 °C, nebude osoba do budovy vpuštěna.
 6. Pokud bude příchozí osoba vykazovat jakékoliv symptomy onemocnění COVID-19 (kašel, dušnost, nevolnost…), nebude do budovy vpuštěna.
 7. Před samotným vstupem si každý vydezinfikuje řádně ruce. Stejně tak při odchodu.
 8. Každý, kdo vstupuje do budovy, musí mít po celou dobu návštěvy chráněna ústa a nos rouškou, poskytnutou organizací. Při odchodu ji odloží do připravené nádoby u vrátnice.
 9. Při vstupu na úsek přímé péče se návštěva nahlásí personálu, stejně tak při odchodu.
 10. Návštěvy budou umožněny na pokojích klientů, ve společenských místnostech nebo venku na zahradě.
 11. Pokud se na pokoji potkají návštěvy k různým klientům, doporučujeme, aby se jedna návštěva přesunula na společenskou místnost nebo zahradu. Pokud to nelze, dodržují návštěvy na pokoji předepsané rozestupy.
 12. Kontakt mezi klientem a návštěvou musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem: Návštěvy musí dodržovat odstup min. 2 metry od všech osob, vyjma rodinných příslušníků. Kontakt mezi klientem a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se na co nejkratší dobu.
 13. Klienti po celou dobu setkání s návštěvou používají roušku k zakrytí nosu a úst.
 14. Klienti ani návštěvy nemohou po dobu návštěvy nic jíst ani pít.
 15. Návštěvám není doporučeno klientům přinášet jakékoliv předměty (vč. potravin, květin či dárků).
 16. Pokud bude u klienta shledána teplota vyšší než 37,0 °C nebo jiný náhlý zdravotní problém, nebude návštěva umožněna, případně bude předčasně ukončena.
 17. Návštěvy se nebudou zbytečně dotýkat předmětů a ploch.
 18. U klientů, kteří jsou v karanténě, nejsou návštěvy možné.

Návštěva bude vpuštěna do budovy pouze při splnění a dodržování uvedených pokynů. Při jejich porušení bude návštěva ukončena a příští návštěva nebude dané osobě umožněna do doby skončení mimořádných opatření.

Děkujeme, že opatření dodržujete, slouží k ochraně Vašich blízkých!

V Napajedlích, dne 19. 6. 2020, Bc. David Libiger, ředitel organizace