Informace pro návštěvy

Na doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, protiepidemického odboru, odvolává ke dni 1.  března 2019 ředitel Domova pro seniory Napajedla, p. o. opatření omezující návštěvy v domově.

V Napajedlích 1. března 2019

Bc. David Libiger, ředitel DS Napajedla, p.o.