Informace pro rodinné příslušníky a veřejnost

Rádi bychom vás informovali o aktuální situaci v organizaci.

Průběžně pracujeme na vytváření krizových opatření, která zohledňují aktuální situaci v organizaci, související se šířením nákazy koronavirem COVID-19 ve společnosti.

  1. Situace v domově je stabilní, sledujeme aktuální informace a jsme ve spojení s Krajskou hygienickou stanicí ve Zlíně.
  2. Máme plán preventivních opatření, podle kterého postupujeme.
  3. Máme plán krizových opatření pro případ vyhlášení karantény pro naše zařízení.
  4. V případě nutnosti realizace krizových opatření je provoz organizace personálně zabezpečen.
  5. Činnosti služby v případě krizového stavu budou zredukovány na minimální rozsah.

Dnes a zítra budeme testovat všechny zaměstnance na přítomnost koronaviru COVID-19, tak jak nám uložilo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Komunikaci s médii vede výhradně ředitel organizace Bc. David Libiger, tel: 603 157 791, email: reditel@dsnapajedla.cz

Informace o zdravotním stavu klientů poskytne vedoucí zdravotního úseku Pavla Čablová, tel: 732 566 230, email: vrchnisestra@dsnapajedla.cz

Ostatní informace poskytne sociální pracovnice Bc. Simona Mlýnková, tel: 739 431 422, email: socmlynkova@dsnapajedla.cz

Blízcí klientů jsou pravidelnými SMS zprávami přibližně jednou týdně stručně informováni o aktuální situaci v domově.

Klienti domova jsou prostřednictvím sociálních pracovnic adekvátní formou informováni o zpracování krizového plánu a opatřeních přijatých v organizaci.

Rodinní příslušníci byli informováni, že mohou vést videotelefonáty se svými blízkými v domově na tel.: 733 518 989. Také mohou posílat videonahrávky či fotografie pro klienty, buď na stejné telefonní číslo nebo na výše uvedenou emailovou adresu sociální pracovnice.

V Napajedlích 14.4.2020 Bc. David Libiger, ředitel organizace