Kuchyně

Domov pro seniory Napajedla provozuje vlastní kuchyni. Klienti tak mají zabezpečeno celodenní stravování z čerstvých a převážně regionálních surovin. Pečivo je dováženo každé ráno čerstvé, a to od několika pekařů z blízkého okolí. Nepoužíváme žádné zmrazené polotovary.

Jídelníček je sestavován tak, aby byl vyvážený, různorodý a v průběhu šesti týdnů se neopakovalo jediné jídlo. Jídelníček je tvořen za spolupráce nutriční terapeutky, je přihlíženo k věku a potřebám klientů.

Klienti se k návrhu jídelníčku vyjadřují na pravidelné týdenní schůzce.

Kuchyně je vybavená moderními přístroji, například blixerem pro dokonalé rozmělnění surovin, snadnou a rychlou přípravu jídel. Forma stravy je vždy upravována dle individuálních potřeb klientů.

Klienti se scházejí ve společné jídelně v prvním podlaží. Klientům, jimž zdravotní stav neumožní přesun do jídelny, jsou jídla vydána na pokojích.

Jídla se podávají:

  • snídaně + svačina od 8,00 hodin,
  • oběd od 11,55 hodin,
  • svačina od 14,30 hodin,
  • večeře od 17,30 hodin,
  • II. večeře – tu dostávají diabetici dle rozhodnutí lékaře