Návštěvy klientů

Od pondělí 11. 1. umožníme za dodržení ochranných podmínek návštěvy klientů. Návštěvy budou umožněny pouze předem objednaným osobám!
Kontaktní osoba: sociální pracovnice Bc. Mlýnková na telefonním čísle 739 431 422, v pracovní dny od 9 do 16 hodin.

Návštěvy budou probíhat:
PONDĚLÍ – SOBOTA OD 9.30 DO 10.30 HOD.
PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK, NEDĚLE OD 13.30 DO 15.30 HOD.
Je nutné dostavit se o 15 minut dříve (kontrola dokladů/test, informovanost, pomůcky, podpisy).
Prosíme zájemce o zajištění si testu předem (dojděte s dokladem o jeho negativním výsledku platným nejdéle 48 hodin).
Testování u nás proběhne jen v odůvodněných případech. O víkendech je testování prakticky nemožné, lze ale poskytnout výjimku (např. u profese řidičů vracejících se výhradně na víkend).
• Zájemci, kteří v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělali onemocnění COVID-19, se nemusí testovat. Je nutné o tomto doložit doklad.
• Dále je nutné přinést si s sebou vlastní respirátor min. třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu v originálním balení a tento otevřít až před pracovníkem DS.
Omezení času návštěvy je na dobu 30 minut, přijít mohou maximálně 2 osoby.
Platí omezení počtu návštěv jednoho klienta na 2 týdně.
Prostory k návštěvám: jídelna, odůvodněně i společenská místnost.
V případě potřeby návštěvy použijí výhradně výtah u vrátnice.