Zvýšení úhrad

Domov pro seniory Napajedla je nucen z důvodu tíživé ekonomické situace a nízké provozní dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí navýšit úhrady za poskytované služby. Úhrady budou navýšeny v souhrnu o částku ve výši cca 9,- Kč denně. Přesný rozpis výší jednotlivých úhrad bude vbrzku zveřejněn na těchto webových stránkách, v záložce výše úhrad. Změna výše úhrad vejde v platnost od 1. února 2012.

Oprava zásobníku vody v kotelně

Po 15 letech provozu domova začíná postupně přibývat problémů s technickým vybavením domova. Počátkem roku 2011 začala prosakovat voda ze zásobníku TUV (teplé užitkové vody) v kotelně domova. Tato závada byla ještě opravena a problematické místo bylo vyvařeno (viz první část fotogalerie). V létě téhož roku 2011 však začala voda téci postupně na dalších dvou místech (viz druhá část fotogalerie) a tak bylo jasné, že bude nezbytné zásobník vyměnit. Samotná akce proběhla 29. listopadu 2011 a byl při ní stávající zásobník TUV rozpálen na několik částí a vynesen ven. Poté začala montáž 2 nových, menších zásobníků (třetí část fotografií). Celá akce proběhla bez problémů, během jednoho dne, v době od 10 hodin dopoledne do cca 21 hodin večer. Při akci byla nutná pouze odstávka teplé vody.

Pravidelné aktivity

V měsíci říjnu se naši klienti kvůli malování domova zúčastňovali jen několika jindy pravidelných aktivit. Obecně mezi oblíbené programy patří třeba MUZIKOTERAPIE, při níž se poslouchají hudební ukázky, podle skladby se klienti pohybují vsedě v tanečních kreacích, každý podle svých možností. S přibývajícím věkem všichni, více či méně, zapomínáme. Tady nám může trochu pomoci CVIČENÍ PAMĚTI. Pokračovat ve čtení „Pravidelné aktivity“

Malování domova

Po celý měsíc říjen probíhalo malování všech vnitřních prostor domova. Všichni zaměstnanci měli plné ruce práce. I program pro klienty musel být v tomto měsíci, kvůli malování, výrazně omezen. Na druhou stranu si klienti mohli vybrat barvu, jakou chtějí svůj pokoj vymalovat. Na výběr byly 4 různé možnosti barev (zelená, modrá, žlutá, růžová). Pokračovat ve čtení „Malování domova“

Prezentace sociálních služeb

sluzby4.JPGJako součást letošních oslav Svatého Václava v Napajedlích a v rámci projektu „ Komunitní plánování sociálních služeb na Otrokovicku“ (KPSS), proběhla v sobotu 25. září 2010 v prostorách napajedelské radnice prezentace sociálních služeb. Občané vracející se z prohlídky radniční věže se mohli zastavit a seznámit se s poskytovanými sociálními službami nejen v Napajedlích, ale v celém regionu Otrokovicko.

Za město Napajedla se prezentovaly dvě sociální služby. Jednak Domov pro seniory Napajedla, jež je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou a jehož zřizovatelem je Zlínský kraj a také Pečovatelská služba Napajedla, jež je organizační složkou města Napajedla. Zástupci obou sociálních služeb poskytli zájemcům z řad veřejnosti veškeré informace, a také rozdávali tištěné informační materiály. Pokračovat ve čtení „Prezentace sociálních služeb“

Stavba hřiště na pétanque

image6.jpgNa zahradě domova jsme začali stavět hřiště na pétanque. Velmi intenzivně na stavbě pracuje jeden z dobrovolníků a pomáhají mu občané odsouzení k výkonu obecně prospěšných prací a mladiství odsouzení k výkonu společensky prospěšné činnosti. Stavba hřiště díky tomu probíhá prakticky svépomocí a daří se nám tak šetřit finanční prostředky. Stejně tak i většinu materiálu se podařilo získat formou sponzorských darů, za což patří všem dárcům velké poděkování. Pokračovat ve čtení „Stavba hřiště na pétanque“