Informace pro žadatele

Informace pro žadatele

Pokud máte zájem využít naši sociální službu, doporučujeme Vám domluvit si se sociální pracovnicí osobní návštěvu domova. Bude tak mít dostatek času Vám poskytnout všechny důležité informace a ukázat Vám prostory domova.
Formuláře Žádost o přijetí do Domova pro seniory Napajedla, příspěvkové organizace, i Posudek lékaře si při té příležitosti můžete vyzvednout osobně.
(To lze i za nepřítomnosti sociální pracovnice na úseku vrátnice při vstupu do budovy).

Tyto formuláře si také můžete stáhnout zde:

Odeslat nám tyto vyplněné dokumenty můžete:

 1. e-mailem na adresu: soc.hastikova@dsnapajedla.cz,
 2. zaslat poštou: Domov pro seniory Napajedla, p.o., Husova 1165, 763 61,
 3. předat osobně při návštěvě zařízení.

Evidence žadatelů

 • Všechny přijaté žádosti o přijetí jsou evidovány.
 • Každá žádost je předložena sociální komisi spolu s posudkem lékaře.
 • Obvykle do lhůty 30 dní je dohodnuta a zrealizována návštěva žadatele kompetentními pracovnicemi, aby osobně ověřily aktuální stav i situaci žadatele a zda žadatel splňuje podmínky pro umístění v domově pro seniory. Tato zjištění jsou projednána členy sociální komise se závěrem, zda žadatel zůstává v evidenci žadatelů nebo je z ní vyřazen.
 • Žadatel je o rozhodnutí sociální komise písemně informován.
 • Písemné odmítnutí žádosti obsahuje odůvodnění vyřazení z evidence spolu s uvedeným doporučením, na kterou sociální službu by se žadatel mohl obrátit.

Informace o postupu před přijetím

 • Žadatele obvykle do měsíce od podání žádosti navštíví sociální pracovnice a vedoucí zdravotního úseku. Poskytnou zájemci potřebné informace a zjistí jeho aktuální stav a situaci.
 • Před přijetím dochází k návštěvě žadatele znovu. Tehdy jsou mu předány důležité dokumenty domova: domácí řád, vzor smlouvy, metodika k podávání a vyřizování stížností a metodika poskytování fakultativních služeb, je mu nabídnuta možnost podívat se na pokoj, kde bude bydlet.
 • Sociální komise rozhoduje mezi velmi naléhavými žádostmi především dle aktuálního stavu a situace žadatele, zohledňuje rozsah a potřebnost péče o žadatele. Přihlíží se také k vhodnosti žadatele dle dispozic daných konkrétním uvolněným lůžkem (zda lze ubytovat muže či ženu, zda je dostatek místa v pokoji při manipulaci s imobilním člověkem a podobně).
 • V den přijetí se s žadatelem znovu projednají nejdůležitější informace smlouvy a jejím podpisem se žadatel stává klientem.

Doporučení pro žadatele

 • Uvádějte pravdivé údaje, předejdete možným nedorozuměním.
 • Předáním informací o žadateli a kontaktních osobách souhlasíte se shromažďováním a zpracováváním doložených a předaných informací.
 • Žadatelé jsou povinni doložit posudek praktického lékaře (ne starší než 3 měsíce, zachycující aktuální stav žadatele).
 • Žadatelům vedeným v evidenci žadatelů doporučujeme neprodleně oznámit změny zdravotního stavu, adresy, umístění v jiném zařízení, a podobně.
 • Žadatelům doporučujeme domluvit si se sociální pracovnicí osobní návštěvu domova, kdy si bude moct prohlédnout jeho prostory i získat potřebné informace.

Povinnosti zařízení

 • Vést řádnou evidenci žadatelů o poskytnutí sociální služby.
 • Informovat žadatele o postupu ve věci jím podané žádosti.
 • Dodržovat postupy pro jednání s žadatelem dle platných metodik.
 • Osobně navštívit žadatele, poskytnout mu potřebné informace a zjistit jeho aktuální stav a situaci vzhledem k posuzování potřebnosti umístění s ohledem k ostatním žadatelům.
 • Neprodleně vyzvat žadatele dle výše míry potřebnosti poskytované služby  k jednání o uzavření Smlouvy, pokud to kapacita zařízení umožňuje.

Důležité upozornění:

Doba, po kterou je žádost vedena v evidenci, nehraje při rozhodování o přijetí do zařízení žádnou roli. Klíčový je rozsah a naléhavost potřeby péče o osobu žadatele.

Pokud jste na těchto stránkách nenašli informace, které Vás zajímají, obraťte se písemně či telefonicky na sociální pracovnice, uvedené v záložce Kontakty.

Co si lze vzít do domova

Seznam nutných věcí při nástupu do zařízení

 • léky alespoň na 14 dní
 • částku na uhrazení sjednaných služeb nástupního měsíce
 • doklady: Občanský průkaz, Rodný list, Poslední rozhodnutí o výši důchodu, Kartičku zdravotní pojišťovny, Zdravotní dokumentaci od obvodního lékaře, (Oddací list), ( Úmrtní list partnera )

Seznam doporučených věcí při nástupu do zařízení

 • Termosku
 • Fotografii na OP ( barevnou, současnou)
 • Příbor + malou lžičku
 • Hrnek 2 ks
 • Talíře (hluboký, mělký, dezertní)
 • Ramínka na oděv
 • potřeby: tekuté mýdlo, tělové mléko, šampon, hřeben, pasta a kartáček na zuby, žínky, ručníky a osušky dle potřeby a zdravotního stavu
 • Muži : holící strojek, pěna na holení, náhradní nebo jednorázové žiletky