O domově

Ve městě Napajedla žije téměř 8.000 obyvatel a domov pro seniory je zde jediný. I v nejbližším okolí jsou pouze domovy s pečovatelskou službou, proto je možnost využití našich služeb v rodném kraji pro seniory velmi důležitá. Lidé tak mají možnost zůstat v dobře známém prostředí, mezi svými blízkými a mohou mít dobrý kontakt s rodinou.

dd-napajedla-1V regionu je zájem občanů o umístnění do domovů pro seniory značný. Usilují o něj především lidé, kteří z různých důvodů již nemohou žít sami či u své rodiny a potřebují ke svému životu pomoc jiné fyzické osoby. Často jde o situaci, kdy péče ze strany rodiny a terénních sociálních služeb je dlouhodobě neúnosná či nedostačující, se zvyšujícím se rizikem nehody či jiných komplikací.

Věříme, že jsme webové stránky domova zpracovali jasně a přehledně a že Vás informace, které poskytujeme na těchto stránkách, dostatečně uspokojí. V opačném případě prosím navštivte stránku s kontakty a využijte možnost jakoukoliv námi nabídnutou formou nás zkontaktovat.

Věříme, že jsme webové stránky domova zpracovali jasně a přehledně, že se v nich budete dobře orientovat a že informace které potřebujete zde naleznete.

Těšíme se na vaše dotazy či osobní shledání.

Kolektiv pracovníků domova.