Dobrovolnictví

Jednou z cest, jak rozvíjet svou ctnost a etický půvab je dobrovolnictví, tak proč byste to nezkusili třeba právě u nás, v Domově pro seniory Napajedla?

Kdo je dobrovolník

Dobrovolník je člověk, který bez potřeby finanční odměny dělá něco pro druhé. Dobrovolník dává část svého času, energie a svých schopností druhým lidem proto, aby vyplnil jejich volný čas a aniž by za to od nich cokoli věcného očekával.

Kdo může být dobrovolníkem

Dobrovolnickou činnost může vykonávat prakticky kdokoli. Jak občané takříkajíc „v plné síle“ tak i například studenti, absolventi, handicapovaní spoluobčané, také lidé s jakýmkoliv vzděláním, ženy na mateřské dovolení, lidé v předdůchodovém i důchodovém věku, kolektivy firem i sdružení. Zkrátka kdokoliv, kdo má chuť a možnost věnovat část svého volného času prospěšné činnosti. Nezáleží na tom, v jakém oboru až dosud pracoval, či jakou absolvoval praxi.

Dobrovolnictví

Dobrovolnictví je velmi záslužná činnost, která přináší seniorům v domově velký dar, a to radost a potěšení ze stráveného času s dobrovolníkem. Uvědomujeme si však, že tato činnost je bez finanční odměny, a v naší zemi také prakticky bez tradice. Proto je dobrovolníků velmi málo. Snažíme se tedy i touto cestou oslovit dobrovolníky nové.

Ukázky dobrovolnictví v Domově pro seniory

 • Dobrovolníci navštěvují klienty na pokoji, kde si společně povídají a hrají společenské hry.
 • Dobrovolníci vedou pravidelná cvičení paměti.
 • Dobrovolníci doprovázejí obyvatele Domova při výletech.
 • Konají se přednášky, besedy či cvičení, které vedou odborníci i laici žijící mimo domov.
 • V rámci hudebních vystoupení domov navštěvují různé skupiny vystupujících, kteří nechtějí žádnou úhradu za své vystoupení.

Jaké činnosti může dobrovolník v Domově pro seniory vykonávat

 • Společník u lůžka (např. povídání, čtení, luštění křížovek atd.).
 • Společník při procházkách.
 • Předčítání knih, časopisů, novin.
 • Provádění drobných nákupů.
 • Asistence u společných akcí (např. vánoce, oslavy výročí, atd.)
 • Pomoc při jakékoliv jiné aktivitě (ergoterapie, výtvarné aktivity, apod.).
 • Doprovod při výletech.
 • Skupinové aktivity.

Co přináší dobrovolnictví

 • Nové zkušenosti.
 • Navázání nových kontaktů.
 • Pocit užitečnosti.
 • Uplatnění schopností ve prospěch druhých.
 • Pocit radosti z pomoci druhým.
 • Získání praxe.
 • Exkurze, výlety společně s klienty.
 • Získání nových znalostí o sociálních službách.
 • Hřejivý pocit z vykonaného dobra.

ADRA

Domov pro seniory Napajedla navázal spolupráci s organizací ADRA, jež pomáhá zajišťovat dobrovolnické aktivity v domově pro seniory.

Jak se stát dobrovolníkem v Domově pro seniory Napajedla

Pokud se chcete stát dobrovolníkem v Domově pro seniory Napajedla, kontaktujte prosím sociální pracovnici organizace paní Simonu Mlýnkovou, tel 577 942 045, 577 941 249, email: soc.mlynkova@dsnapajedla.cz.