Personální zajištění

Personální zajištění poskytované služby

V organizaci pracuje 42,5 zaměstnanců, všichni jsou zaměstnáni na hlavní pracovní poměr. Organizace má i pracovníky na dohodu o pracovní činnosti.

Složení pracovního týmu je následující:

Domov pro seniory Napajedla, příspěvkovou organizaci řídí ředitel, jenž zodpovídá za veškerou činnost a provoz celého zařízení podle platné legislativy.

Další členění v organizaci je na úsek zdravotní, úsek přímé obslužné péče, sociální úsek a technicko-hospodářský úsek.

Zdravotní úsek vede vedoucí zdravotního úseku, která také zastupuje ředitele organizace v jeho nepřítomnosti. Dále má na starosti řízení, organizaci a kontrolu práce na zdravotnickém úseku a úseku úklidu. Zodpovídá za plnění zdravotních a ošetřovatelských úkonů a za dodržování protiepidemiologických a hygienických zásad. Z hlediska zdravotní odbornosti spolurozhoduje na základě šetření u žadatele o službu o jeho přijetí či odmítnutí vzhledem k cílové skupině organizace. Spolu s vedoucí přímé obslužné péče vytváří nejdůležitější článek provázanosti a spolupráce všech úseků. Vedoucí zdravotního úseku je podřízeno 6 zdravotních sester a 4 uklizečky.

Zdravotní sestry poskytují komplexní základní a specializovanou odbornou ošetřovatelskou péči.

Zdravotní sestra zaměřená na fyzioterapii prospívá klientům skupinovou i individuální péčí ve spolupráci s lékařem. Skupinová rehabilitace probíhá pravidelně každý den se zaměřením na jemnou a hrubou motoriku, dlouhodobou a krátkodobou paměť, správné dýchání a nácvik činností potřebných pro běžný život. Má také podpůrnou funkci vzhledem ke spokojenému soužití klientů domova prohlubováním sociálních vazeb mezi nimi.

Individuální léčebná rehabilitace je u imobilních klientů zaměřena především na ohebnost a funkčnost nezatěžovaných svalových skupin a má samozřejmě také velmi důležitý sociální a psychický pozitivní aspekt, posílený osobním přístupem, volbou doplňujících aktivit a způsobem jednání. Individuální rehabilitaci rádi využívají také ostatní klienti, je jim nabízena například magnetoterapie, cílené přikládání rašelinových polštářků, masáže, užívání biolampy, soluxu a podobně.

Uklizečky provádí denní úklid všech prostor domova, odstraňování odpadků, mytí oken, apod.

Vedoucí přímé obslužné péče organizuje denní práci na úseku přímé obslužné péče, zodpovídá za optimální rozsah a kvalitu péče svých podřízených pracovníků na základě individuálních plánů klientů. Vedoucí přímé obslužné péče je podřízeno 14 pracovníků sociální péče.

Pracovníci sociální péče poskytují přímou a komplexní, mnohdy velmi obtížnou obslužnou péči. Vedou klienty k soběstačnosti a zároveň jim pomáhají v situacích, kdy je jejich pomoc a podpora nezbytná.

Sociální úsek tvoří 2 sociální pracovnice, jejichž práce má dvě důležité a rovnocenné roviny

  • zabezpečování základních sociálních agend, poskytování sociálního poradenství a řešení sociálně právních problémů,
  • maximální nasazení lidských kvalit, schopností a dovedností v přístupu ke všem záležitostem, které se týkají klientů domova, jejich rodin, jejich vztahů k zaměstnancům domova i ostatní veřejnosti,

Jednotlivé složky technicko-hospodářského úseku jsou podřízeny vedoucí technicko-hospodářského úseku, která sama zajišťuje především samostatné účtování, evidenci majetku, styk s bankou, sledování pohybů finančních prostředků na účtech, proplácení faktur, apod.

Složkami technicko – hospodářského úseku jsou:

  • stravovací provoz, který řídí vedoucí stravovacího provozu. Objednává, přijímá a vydává potraviny, čistící a desinfekční prostředky, vede sklady a odpovídající skladovou evidenci, vede přehled o stravování klientů i zaměstnanců. Řídí práce v kuchyni, kde pracují 2,5 kuchařky, které zajišťují poskytování kvalitní stravy, přípravu a podávání teplých a studených jídel a 2 pomocné kuchařky, které vykonávají pomocné práce v kuchyni,
  • prádelna, kde jsou 2,5 pradleny, bez vedoucí úseku; náplní jejich práce je praní, sušení, žehlení, mandlování, třídění a provádění drobných oprav prádla i oděvů,
  • údržba, kde pracuje jeden údržbář, který zodpovídá za správnou funkci technických zařízení a veškerých strojů v organizaci, sleduje a vyhodnocuje spotřeby energií, provádí opravářské, údržbářské, zednické, zahradnické a instalatérské práce v souvislosti s údržbou budovy a jejího okolí, obsluhu kotelny a činnost řidiče motorových vozidel,
  • vrátnice, kde pracují 4 vrátní bez vedoucího; náplní jejich práce je ostraha domova pro seniory a přilehlého prostranství, obsluha telefonní ústředny, evidence návštěv, poskytování informací, atd.,
  • administrativní pracovník (0,5 úvazku) vede evidenci doručené a odeslané pošty, zpracovává docházku, výkazy, statistiky, apod.

Zaměstnanci všech úseků podporují klienty k vyjádření svých osobních rozhodnutí a pomáhají jim v definování vlastních potřeb ve snaze dosáhnout jejich spokojenosti.