Dopoledne s vařečkou

V pátek 7. 7. jsme s klienty pekli drobenkovou buchtu s tvarohovou náplní a ovocem. Panovala příjemná atmosféra a klientům se pečení líbilo. Každý měl přidělenou práci, tak nám to šlo pěkně od ruky. Všichni jsme se těšili na výsledek, který jsme si společně vychutnali u odpolední kávy. Upečená buchta sklidila úspěch a všem moc chutnala.

Opékání špekáčků

Úžasné odpoledne prožilo 39 klientů v zahradě v úterý 20. 6. díky výborné spolupráci zaměstnanců napříč úseky. Navázali jsme na loňský rok a připravili jsme odpolední opékání špekáčků. I když panovaly vysoké teploty, podařilo se nám zajistit pro klienty dostatek stinných míst a zpříjemnit jim pobyt venku.

Dostavilo se velké množství klientů, a to nejen z řad „starousedlíků“, ale také z řad nových klientů, kteří se teprve rozkoukávají. Pokračovat ve čtení „Opékání špekáčků“

Sportovní odpoledne

V pondělí 19. 6. se 23 klientů přítomných v zahradě mohlo zapojit do hry petangu nebo dle zájmu jen sledovat dění a podporovat hráče.

Zpívání v zahradě

Ve středu 7. 6. si v zahradě 14 klientů poslechlo a zazpívalo s heligonkou klienta domova pana Mišurce. Písničky byly prostřídány společným povídáním. Bylo nám spolu dobře.

Vzpomínkové odpoledne

V úterý 30. 5. bylo pro klienty i zaměstnance připraveno vzpomínkové odpoledne. V jídelně si všichni zájemci mohli prohlédnout fotografie a kroniky.

Vystoupení „Radovan“

Ve středu 10. 5. dostaly především klientky ke Dni matek úžasný dárek od města Napajedla – totiž vystoupení Radovanu. Přítomna byla i starostka Města Napajedla Ing. Irena Brabcová a místostarosta pan Zbyněk Ohnoutek. Takové odpoledne vždy všechny dobře naladí. Dobrou náladu si neužijí jen ti, kdo se účastní programu v jídelně. Osobní návštěvou a přáním potěší i všechny ostatní klienty ženy ze Sboru pro občanské záležitosti. Děkujeme!

Pokračovat ve čtení „Vystoupení „Radovan““