Plán aktivit na měsíc srpen

Dopolední programy budou probíhat v jídelně s cvičením, povídáním a zpěvem. Na základě zájmu klientů mohou být mimo uvedený program pořádány výlety a další aktivity – prosím navrhněte včas pro vás zajímavé možnosti.

  9,30 – 10,30 13,30 – 14,30 15,00 – 16,00 další
1.       dopol. program   sport  
2.       cvičení paměti      
3.       zábavný program      
4.         pohyb s hudbou   12,30 pedikúra
5.       ———————- ———————- ———————- ———————-
6.       ———————- ———————- ———————- ———————-
7.       schůzka s klienty   pohyb s hudbou  
8.       dopol. program   sport  
9.       cvičení paměti schůzka s prac.    
10.  zábavný program   V Ý T V A R N É  O D P O L E D N E
11.  kuchtění      
12.  ———————- ———————- ———————- ———————-
13.  ———————- ———————- ———————- ———————-
14.     cvičení paměti   odpol. s Petrou  
15.  dopol. program DŮCHODY sport  
16.    NÁKUPY    
17.         
18.        12,30 pedikúra
19.  ———————- ———————- ———————- ———————-
20.  ———————- ———————- ———————- ———————-
21.  zábavný pořad   hudební odpol.  
22.  dopol. program   sport  
23.  cvičení paměti      
24.  zábavný program      
25.  kuchtění   cvičení s Barčou  
26.  ———————- ———————- ———————- ———————-
27.  ———————- ———————- ———————- ———————-
28.         
29.  dopol. program      
30.        12,30 pedikúra
31.      canisterapie na zahradě