Informace pro rodinné příslušníky a veřejnost

Rádi bychom vás informovali o aktuální situaci v organizaci.

Průběžně pracujeme na vytváření krizových opatření, která zohledňují aktuální situaci v organizaci, související se šířením nákazy koronavirem COVID-19 ve společnosti.

  1. Situace v domově je stabilní, sledujeme aktuální informace a jsme ve spojení s Krajskou hygienickou stanicí ve Zlíně.
  2. Máme plán preventivních opatření, podle kterého postupujeme.
  3. Máme plán krizových opatření pro případ vyhlášení karantény pro naše zařízení.
  4. V případě nutnosti realizace krizových opatření je provoz organizace personálně zabezpečen.
  5. Činnosti služby v případě krizového stavu budou zredukovány na minimální rozsah.

Dnes a zítra budeme testovat všechny zaměstnance na přítomnost koronaviru COVID-19, tak jak nám uložilo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Pokračovat ve čtení „Informace pro rodinné příslušníky a veřejnost“

Poděkování

S potěšením sledujeme v tomto náročném období vlnu pomoci a soudržnosti, která se zvedla na ochranu seniorů i nás, kteří o ně pečujeme.
Je příjemné vědět, že v těžkých dobách poznáváme spoustu ochotných a vstřícných lidí – jednotlivců, kolektivů, skupin, firem, ale třeba i politiků. Pomáháte nám všichni nejen se zajištěním roušek, kterých jsme dostali neuvěřitelné množství a už jich máme skutečně dostatek, ale např. i se zajištěním léků, desinfekce, čistících prostředků a dalších komodit, důležitých pro naši práci. A v neposlední řadě pomáháte povzbuzujícím slovem, což nám dodává sílu a energii.
Je to pro nás velmi důležité, proto Vám všem děkujeme za Vaše nabídky i za Vaše splněné sliby. Za to, jak nám pomáháte zvládnout tuto situaci co nejlépe.
Vážíme si Vás a Vaše činy nás naplňují optimismem a chutí vydat ze sebe také to nejlepší. Děkujeme Vám za podporu.

V Napajedlích 3. 4. 2020, Simona Mlýnková, sociální pracovnice

Sdělení pro veřejnost, a především rodinné příslušníky klientů

V domově jsou zaváděna opatření ve snaze zabránit proniknutí nákazy koronavirem COVID-19 mezi klienty a zaměstnance. Prozatím je vše v pořádku. Připravujeme se na případnou krizovou situaci. Řídíme se usnesením vlády a postupujeme dle doporučených postupů MPSV a dalších metodik. Byl ustanoven tým krizového řízení, který činí nezbytné kroky k zajištění provozu a zabezpečení zdraví klientů i zaměstnanců organizace.
Prosíme, až do odvolání nenoste svým blízkým žádné věci (jídlo, oblečení, drogerii, dárky), z důvodu zajištění jejich bezpečnosti nic nepřijímáme. Buďte zdraví a držte nám palce.

V Napajedlích 20.3.2020, Bc. David Libiger, ředitel organizace

Poděkování za ušití ochranných roušek

V těžké chvíli, kdy zklamal stát v distribuci osobních ochranných pracovních pomůcek pro sociální služby a ani specializované firmy nejsou schopny dodat našim lidem téměř žádnou ochranu, nám velmi pomohlo několik nadšenců, kteří pro nás šili a stále šijí látkové roušky. Dělají to z dobré vůle, protože chtějí pomoci. Roušky nám všichni tito lidé věnovali zdarma!

Nebudeme je jmenovat, je jich více, ale všem za jejich pomoc velmi velmi děkujeme! Nebýt vás bylo by to ještě těžší.

Bc. David Libiger, ředitel

Zákaz návštěv

Na základě doporučení protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice ve Zlíně vyhlašuji  od úterý 3. března 2020 až do odvolání ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Domově pro seniory Napajedla, p.o.

Děkuji za pochopení.
Bc. David Libiger, ředitel organizace