Plán aktivit na měsíc květen

Dopolední programy budou probíhat v jídelně s cvičením, povídáním a zpěvem. Na základě zájmu klientů mohou být mimo uvedený program pořádány výlety a další aktivity – prosím navrhněte včas pro vás zajímavé možnosti.

 

9,30 – 10,30

14,00 – 15,00

15,00 – 16,00

další

 1.

S V  Á T E K  P R Á C E

 2.

cvičení paměti

čtení

   
 3.        
 4.

zábavný program

     
 5.

———————-

———————-

návštěva dobrovolníků

 6.

———————-

———————-

———————-

———————-

 7.

dopol. program

 

pohyb s hudbou

 
 8.

S T Á T N Í S  V  Á T E K

 9.

BINGO

čtení

   
 10.    

R A D O V  A N S  D Ě T M I

 11.  

pohyb s hudbou

   
 12.

———————-

———————-

———————-

———————-

 13.

———————-

———————-

———————-

———————-

 14.

dopol. program

 

pohyb s hudbou

 
 15.

dopol. program

   

DŮCHODY

 16.

VZPOMÍNKOVÉ FOTO – r.2016 A MÉNĚ

 

NÁKUPY

 17.    

vystoupení skupiny Návraty

 18.

cvičení 4. patro

pohyb s hudbou

   
 19.

———————-

———————-

———————-

———————-

 20.

———————-

———————-

———————-

———————-

 21.

schůzka s klienty

 

pohyb s hudbou

 
 22.

dopol. program

 

SPORT

 
 23.

kuchtění

schůzka s prac.

   
 24.

fotografie

     
 25.        
 26.

———————-

———————-

———————-

———————-

 27.

———————-

———————-

———————-

———————-

 28.

dopol. program

     
 29.

dopol. program

     
 30.        
 31.