Plán aktvit na měsíc prosinec

Dopolední programy budou probíhat v jídelně s cvičením, povídáním a zpěvem. Na základě zájmu klientů mohou být mimo uvedený program pořádány výlety a další aktivity – prosím navrhněte včas pro vás zajímavé možnosti.

  9,30 – 10,30 13,30 – 14,30 15,00 – 16,00 další
1.              
2.       ———————- ———————- ———————- ———————-
3.       ———————- 1.       A D V E N T N Í     N E D Ě L E ———————-
4.              
5.       9,30 – 11 MIKULÁŠ 14,30 – 15,30    SPORT
6.       cvičení paměti   v 14 hodin Žítkovské bohyně
7.       zábavný program      
8.       bingo      
9.       ———————- ———————- ———————- ———————-
10.  ———————- 2.   A D V E N T N Í     N E D Ě L E ———————-
11.  dopol. program      
12.  dopol. program   V Y S T O U P E N Í     R A D O V A N
13.         
14.         
15.    DŮCHODY    
16.  ———————- ———————- ———————- ———————-
17.  ———————- 3.   A D V E N T N Í     N E D Ě L E ———————-
18.  VYSTOUPENÍ DĚTÍ MŠ NAPAJEDLA pohyb s hudbou  
19.  schůzka s klienty NÁKUPY sport  
20.    schůzka s prac. ODPOLEDNE S HARMONIKOU
21.         
22.      pohyb s hudbou  
23.  ———————- ———————- ———————- ———————-
24.  4.   A D V E N T N Í     N E D Ě L E   –    Š T Ě D R Ý   D E N
25.  1.      S   V    Á    T    E    K         V   Á   N    O   Č    N    Í
26.  2.      S   V    Á    T    E    K         V   Á   N    O   Č    N    Í
27.         
28.         
29.         
30.  ———————- ———————- ———————- ———————-
31.    S I L V E S T R