Poník Emil pomáhá

V pondělí 4. března navštívil naše imobilní klienty poník Emilek. Jednalo se již o druhou návštěvu Emilka u nás v Domově. Klienti si jeho návštěvu vždy užívají. Jedinečná je především pro klienty, kteří již nemohou opustit pokoj. V Emilkově přítomnosti se naši klienti dokáží uvolnit a uklidnit. Je to pro nás všechny vždy velmi emotivní. Děkujeme Veronice Šrankové a Emilovi za krásnou návštěvu a těšíme se na brzké shledání.