Sdělení pro veřejnost, a především rodinné příslušníky klientů

V domově jsou zaváděna opatření ve snaze zabránit proniknutí nákazy koronavirem COVID-19 mezi klienty a zaměstnance. Prozatím je vše v pořádku. Připravujeme se na případnou krizovou situaci. Řídíme se usnesením vlády a postupujeme dle doporučených postupů MPSV a dalších metodik. Byl ustanoven tým krizového řízení, který činí nezbytné kroky k zajištění provozu a zabezpečení zdraví klientů i zaměstnanců organizace.
Prosíme, až do odvolání nenoste svým blízkým žádné věci (jídlo, oblečení, drogerii, dárky), z důvodu zajištění jejich bezpečnosti nic nepřijímáme. Buďte zdraví a držte nám palce.

V Napajedlích 20.3.2020, Bc. David Libiger, ředitel organizace