Výlet do Kroměříže

Ve čtvrtek 26. září jsme se nastrojili, nachystali auta a vyrazili na výlet do květné zahrady v Kroměříži. V doprovodu třech zaměstnanců a Ježíškova vnoučete Kristíny jelo na výlet celkem devět klientů. Počasí jsme měli domluvené a krásně nám svítilo sluníčko. S přestávkami jsme prošli celou květnou zahradu. Za odměnu jsme si v cukrárně v centru města dali výborný zákusek a kávu. Panovala veselá nálada a všichni jsme si výlet užili.