Výše úhrad

Výše úhrad klientů pro rok 2019

Počet lůžek na pokoji Strava racionální Bydlení Plná úhrada (strava + bydlení)
1 den 1 den 1 den 28 dní 29 dní 30 dní 31 dní
1 160,- 190,- 350,- 9 800,- 10 150,- 10 500,- 10 850,-
2 160,- 170,- 330,- 9 240,- 9 570,- 9 900,- 10 230,-
3 160,- 155,- 315,- 8 820,- 9 135,- 9 450,- 9 765,-

 

Počet lůžek na pokoji Strava diabetická Bydlení Plná úhrada (strava + bydlení)
1 den 1 den 1 den 28 dní 29 dní 30 dní 31 dní
1 170,- 190,- 360,- 10 080,- 10 440,- 10 800,- 11 160,-
2 170,- 170,- 340,- 9 520,- 9 860,- 10 200,- 10 540,-
3 170,- 155,- 325,- 9 100,- 9 425,- 9 750,- 10 075,-

Platné od 1.1.2019