Zklidnění situace v organizaci

Ke konci roku se situace v organizaci výrazně zklidnila. Téměř všichni zaměstnanci, kteří prodělali onemocnění covid-19 se již vrátili zpět do práce. S nákazou covid-19 se nyní nepotýká již ani žádný z klientů organizace.

Ještě jednou děkujeme všem dobrovolníkům, fyzickým osobám, společnostem, firmám a institucím, kteří organizaci v těžkých chvílích pomohli. Nesmírně si jejich pomoci vážíme.

Od příštího týdne bychom domov rádi otevřeli pro návštěvy. Budeme vás co nejdříve informovat o tom, za jakých podmínek budou návštěvy umožněny.

V Napajedlích 6.1.2021, Bc. David Libiger, ředitel