Domov pro seniory Napajedla
Domov pro seniory Napajedla

Ochrana oznamovatelů

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM DLE ZÁKONA Č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, konkrétně v souladu s § 8 tohoto zákona, je Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, (dále jen „DS Napajedla“), povinným subjektem, kterému se nařizuje zavést vnitřní oznamovací systém dle tohoto zákona. Na základě této skutečnosti zavádí DS Napajedla s účinností od 1. 8. 2023 vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se tento zákon vztahuje.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, byla určena tzv. Příslušná osoba, která je odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem. Pro zaručení nestrannosti a efektivity prověřování přijatých oznámení je činnost Příslušné osoby zajištěna externím subjektem, který stojí zcela mimo strukturu DS Napajedla, kdy Příslušná osoba takto ustanovená může jako jediná dostatečně chránit identitu oznamovatele.

Výkon funkce Příslušné osoby je zajišťován Mgr. et Mgr. Ivanou Černou, advokátkou se sídlem Zlín, Potoky 552, IČ: 05844321, zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 17474.

Příslušnou osobu lze kontaktovat pouze následující formou:

 • Elektronicky prostřednictvím e-mailu: cerna@akdrozd.cz
 • Písemně na adresu Potoky 552, 760 01, Zlín, kdy obálka bude označená poznámkou „příslušná osoba“
 • Osobně v sídle kanceláře Příslušné osoby, po předchozí dohodě s Příslušnou osobou
 • Telefonicky na telefonním čísle: + 420 736 407 776

Oznámení mohou podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, podat pouze následující osoby:

 • zaměstnanci DS Napajedla,
 • bývalí zaměstnanci DS Napajedla, oznamující informace o porušení získaném v rámci pracovního poměru, který mezitím skončil,
 • uchazeči o zaměstnání v DS Napajedla,
 • účastníci odborné praxe/stáže zajišťované DS Napajedla,
 • osoby vykonávající dobrovolnickou činnost,
 • dodavatelé a subdodavatelé DS Napajedla, uchazeči o veřejnou zakázku

Oznámením, které učiní jiná než výše uvedená osoba, se Příslušná osoba nebude zabývat.

V oznámení musí být uvedeno jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele.

Oznámit lze možné protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, u níž oznamovatel vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč,
 • porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů,
 • porušuje jiný právní předpis či předpis Evropské unie v oblasti:
  • finančních služeb, produktů a trhů a předcházení praní peněz a financování terorismu,
  • daně z příjmu právnických osob,
  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele, o souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  • bezpečnosti dopravy a provozu na pozemních komunikacích, 
  • ochrany životního prostředí,
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  • porušení ohrožující finanční zájmy Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie a porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory

Oznámeními nespadajícími do výše uvedených oblastí se Příslušná osoba nebude zabývat.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení, datu narození a kontaktní adrese, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení musí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa. Anonymní oznámení nebudou Příslušnou osobou prošetřována. Ochrana nebude dále poskytována oznamovateli úmyslně zneužívajícímu výše uvedený systém.

V případě nepravdivého oznámení podaného úmyslně s cílem poškodit DS Napajedla, příspěvkovou organizaci či jinou dotčenou osobu, nelze vyloučit riziko naplnění skutkové podstaty trestného činu pomluvy, případně přestupku, za nějž lze ve správním řízení uložit pokutu až do výše 50.000,- Kč.

V Napajedlích dne 1. 12. 2023

 

Bc. David Libiger

ředitel DS Napajedla

O nás

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červen studený - sedlák krčí rameny.

Pranostika na akt. den

Svatí Gervázi a Protázi po loukách kopce sena rozhází.

Aktuální počasí

dnes, středa 19. 6. 2024
slabý déšť 26 °C 14 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 23/11 °C
pátek 21. 6. déšť 27/14 °C
sobota 22. 6. oblačno 23/15 °C

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:42

Slunce zapadá:21:00

Rychlý kontakt

Domov pro seniory
Napajedla,

příspěvková organizace

Adresa: Husova 1165
763 61 Napajedla

Telefon:

577 941 249

577 942 045

E-podatelna:

info@dsnapajedla.cz

Pracoviště proškolené v paliativní péči

Náš domov drží certifikát: PRACOVIŠTĚ PROŠKOLENÉ V PALIATIVNÍ PÉČI.

paliativní péče

Toto pracoviště garantuje

24HODINOVOU PŘÍTOMNOST VŠEOBECNÉ SESTRY V ZAŘÍZENÍ.

 

 

 

Naším zřizovatelem je Zlínský kraj.

Naším zřizovatelem je Zlínský kraj